Pesuheikki Oy - puhtaasti parempi!

Rekisteriseloste

Rekisteriseloste

Pesuheikki Oy Rekisteriseloste

Tietosuojalain (523/1999) 10§ mukainen rekisteriseloste

 

1. Rekisterinpitäjä

Pesuheikki Oy, Hämeentie 77, 00550 Helsinki

y-tunnus 0112653-7


2. Yhteyshenkilö

Terhi Lehto, puh. 0400 432 430

pesuheikki@kolumbus.fi


3. Rekisterin nimi

Asiakasrekisteri


4. Henkilötietojen käsittelyn takoitus

Asiakastietojen käsittelyn ja tallentamisen tarkoituksena on Pesuheikki Oy:n asiakaslaskutuksen toteuttamisen mahdollistaminen.


5. Rekisterin tietosisältö

Rekisteri voi pitää sisällään seuraavat asiakastiedot:

Etunimi, Sukunimi, Katuosoite, Postinumero, Kaupunki, Puhelinnumero, Sähköpostiosoite


6. Säännönmukaiset tietolähteet

Asiakkaiden itsensä antamat yhteystiedot palvelutilanteessa.


7. Tietojen säännönmukaiset luovutukset

Rekisterinpitäjä ei luvovuta asiakastietoja ulkopuolisille, paitsi alihankintapalvelua tuottavalle toimijalle pesulapalvelun niin vaatiessa, viranomaistoimien sitä edellyttäessä tai perintätoimien sitä vaatiessa.


8. Rekisterin suojauksen periaatteet

Rekisteritietoja ei luovuteta ulkopuolisille tahoille. Pesuheikki Oy:n Asiakastietoja voi käyttää vain yrityksen omat työntekijät työtehtävien niin vaatiessa. Laskutusjärjestelmä on käyttäjätunnus ja salasanasuojattu ja yrityksen tietoliikenne palomuurisuojattu ympäristö.


9. Tietojen poistaminen

Asiakastiedot voidaan poistaa rekisteristä Asiakkaan pyynnöstä.